ارتباط با ما

ارتباط با شرکت سازه سازان

دفتر مرکزی:

تهران، بزرگراه شهید صدر، خیابان بهار جنوبی، پلاک 3، ساختمان تسنیم، طبقه اول.

دورنگار:

کد پستی:

پست الکترونیک:

فرم ارسال پیام

ارتباط با دفاتر و سایت‌ها

تولید آب شیرین شهر بندرلنگه

تولید آب شیرین شهر خرمشهر

شرکت سازه سازان

شرکت راه و ساختمان سازه سازان از اولین سرمایه گذاران بخش خصوصی در زمینه تولید و توزیع آب شرب در سطح کشور بشمار میرود که با حمایت وزارت محترم نیرو و تکیه به تجارب مدیران و نیروی انسانی متخصص توانسته گام های موثری را در جهت تولید آب شرب و سالم بخصوص در مناطق محروم کشور برداشته و دولت محترم جمهوری اسلامی را در جهت نیل به اهداف توسعه ای خود یاری نماید.

ارتباط با ما

دفتر مرکزی:
تهران، بزرگراه شهید صدر، خیابان بهار جنوبی، پلاک 3، ساختمان تسنیم، طبقه اول.
   
پست الکترونیک: info@sazehsazan.com
تلفن: +98 21 2815 4000
دورنگار +98 21 2260 687
0
تعداد پروژه‌ها
0㎥/d
ظرفیت تولید آب شیرین
0%
سهم تولید در بازار داخلی
0
تعداد پرسنل